Verslag Expert Meeting eTalentPortfolio

Verslag Expert Meeting eTalentPortfolio

dot27x575
Woensdag 15 mei is de eerste Expert Meeting van Talent 010 gehouden over het eTalentPortfolio. Het was een groot succes, waarbij wij met een leuke enthousiaste groep aanwezigen ons hebben verdiept, in de mogelijkheden van het ePortfolio. Als instrument voor begeleiding van kandidaten, maar ook als hulpmiddel voor werkzoekenden bij het in kaart brengen, ontwikkelen en presenteren van hun competenties en het verkrijgen van een betaalde baan.

Uiteraard willen wij alle bezoekers vriendelijk bedanken voor het bijwonen van de Expert Meeting, maar vooral bedanken wij jullie voor de actieve bijdrage aan de discussies en het “meedenken met” waaraan een ePortfolio zou moeten voldoen.

Tot slot kunnen wij melden dat er veel positieve reacties zijn op de Pilot. Zoals gezegd is er voor maximaal 50 kandidaten ruimte om mee te doen aan de Pilot met het eTalentPortfolio. Neem voor een offerte contact met ons op. Wij starten in de tweede helft van juni (in overleg). Hieronder vindt je een verslag van de Expert Meeting en de uitkomsten van de stellingen.

Woensdag 15 mei 2013

We waren met een relatief kleine en enthousiaste groep. Vertegenwoordigers van Welzijn, Vrijwilligersorganisaties, GGZ, Kenniscentra, Gemeente en bedrijfsleven. Mensen met een gemeenschappelijk doel: hoe helpen wij een kwetsbare groep burgers zo goed mogelijk bij het vinden van een baan en werkgevers aan het personeel dat zij nodig hebben.

Allereerst hebben wij ons verdiept in het instrument ePortfolio. Duidelijk is dat dit geen doel op zich is, maar een instrument dat zowel de begeleider, als de kandidaat zelf helpt inzicht te krijgen in zijn/haar talenten. Nieuwe digitale instrumenten geven veel meer mogelijkheden om efficiënter en effectiever te begeleiden. Door de deelnemers bewust te maken van eigen competenties en deze te her- en erkennen, krijgt deze inzicht in eigen ontwikkeling en mogelijkheden en daarmee zelf regisseur te worden van de eigen loopbaan. Dit resulteert meestal sneller tot een baan en een duurzamere inzetbaarheid.

Onze ervaringen tot nu toe met het werken met het ePortfolio, laat zien dat kandidaten positief reageren. Zij worden geprikkeld aan de slag te gaan met hun talenten, voelen zich serieus genomen en vinden het prettig hun talenten te laten zien, verder te ontwikkelen en bewijzen. Bewijzen kunnen bestaan uit papier, foto’s en video.

Pilot eTalentPortfolio

Talent 010 zoekt vooral samenwerking met gelijkgestemde organisaties, die zich ten doel stellen hun kandidaten op een duurzame manier te helpen bij hun Participatie of het vinden van betaald werk. Door gezamelijk een pilot uit te voeren en kennis en ervaring te delen, kan er efficiënter worden gewerkt en meer rendement worden behaald.

De pilot is geschikt voor verschillende groepen deelnemers. De basisvoorwaarden voor de deelnemers  zijn naast kennis van de Nederlandse taal, basiskennis van computers. Om competenties te bewijzen zullen de kandidaten ook een werkplek nodig hebben, als vrijwilliger, een leer-werkplek of stageplek. Er zal gebruik gemaakt worden van een 0 meting en aan het einde zal er nogmaals een meting volgen om behaalde resultaten in kaart te brengen. Hiermee wordt het rendement gemeten van de pilot.

De eerste inschrijvingen voor de pilot zijn binnen en wij starten in de tweede helft van juni. De pilot heeft plaats voor 50 deelnemers. De pilot zal worden beschreven en geëvalueerd, waarover alle deelnemende organisaties op de hoogte worden gehouden. Een offerte is inmiddels aan de deelnemende organisaties verzonden en overige geïnteresseerden kunnen deze aanvragen via de mail: jan.lemmers@talent010.nl onder de vermelding offerte pilot.

Nieuwe Expert Meeting

Op verzoek van de aanwezigen en omdat er inmiddels meer geïnteresseerden voor de Expert Meeting zijn, willen wij het onderwerp ePortfolio blijvend onder de aandacht houden, zodat het breed gedragen en omarmd wordt en het een instrument wordt dat breed in Rotterdam het verschil gaat maken.

Daarom organiseren wij een volgende Expert Meeting op woensdagmorgen 3 juli.

De persoonlijke uitnodiging met plaats en tijd zullen wij snel mailen. Zet deze datum alvast in je agenda. Opgeven kan ook al door middel van de mail. Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group zal de inleiding verzorgen, waarbij hij een situatieschets zal geven van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Het thema van de expert meeting zal gaan over de inhoud van het eTalentPortfolio: wat zit er nu in en wat kan ik en mijn kandidaat met deze informatie.

Tijdens de Expert Meeting zal er vooral aandacht zijn voor de pilot, de ontwikkeling van het ePortfolio en de voortgang, de vragen en discussies die plaats vinden in organisaties. Ideeën of aanvullingen op de expert meeting zijn altijd welkom. De ontwikkeling en het uitrollen van het eTalentPortfolio, doen wij graag samen met een breed platform.

Uitkomsten stellingen Expert Meeting

Tijdens de Expert Meeting kwam duidelijk naar voren, dat het gebruik van het ePortfolio afhankelijk is van de juiste begeleiding. Een digitaal instrument als het ePortfolio, maakt het werk van een begeleider een stuk makkelijker, maar maakt de begeleider niet onmisbaar.

De resultaten van de stellingen en vragen, zoals besproken tijdens de Expert Meeting
kunt u hier downloaden:

download en open button talent010.nl

Presentatie Expert Meeting 15 mei 2013:
De slides van de presentatie als download:

download en open button talent010.nl

Fotoimpressie Expert Meeting:
U kunt ons full-screen foto-verslag HIER vinden.

NB: de voor PDF-documenten benodigde gratis software Adobe Reader kunt u indien nodig HIER vinden.