EVC

banner-talent010-EVCpagina-5

dot27x575
Talent 010 is erkend EVC aanbieder
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder de naam GecertifiTeerd! hebben wij erkenning ontvangen voor een aantal Crebo nummers uit het MBO onderwijs.

Talent010 - Leef je Talent. Website voor betere kansen in de arbeidsmarkt. Voor werkgevers en werknemers. Door Samen-1 Communicatie. Website - marketing - marcom - vormgeving 9

Omdat wij geloven in leren in de praktijk, is het mogelijk je werkervaring langs de lat van een opleiding te leggen en hiervoor certificaten te ontvangen. Deze certificaten zijn door de overheid erkend en kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat je over de specifieke kennis beschikt, die je nodig hebt om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Of die gelden als vrijstelling bij het volgen van een verdere opleiding.

 

Wat is EVC?
EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. In een EVC procedure verzamelt een kandidaat bewijzen van wat hij of zij weet of kan. Al het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van landelijk erkende beroepsstandaarden. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Al het bewijs wordt vastgelegd in een ErVaringsCertificaat.

Voordelen van een EVC voor de werkgever.
Tijdens een EVC-procedure worden kennis en kunde van werknemers nauwkeurig in kaart gebracht. Duidelijk wordt wat mensen allemaal hebben geleerd op het werk en ook daarbuiten. Een EVC-procedure mondt zoals gezegd uit in een ErVaringsCertificaat: een document waarin wordt vastgelegd wat iemand kan en weet. Deze kennis en ervaring worden vergeleken met een landelijke standaard zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt. U weet daardoor precies op welk niveau uw werknemers kunnen functioneren, wat vele voordelen oplevert:

Voordelen van EVC voor werknemers.
Een ErVaringsCertificaat geeft een overzicht van wat je weet en kunt. Zo kun je je ervaring aantonen bij werkgevers of bij scholen als je een (vervolg)opleiding wilt doen. Kortom: het ErVaringsCertificaat is een mooie aanvulling op (eventuele) diploma’s en je CV. Je hoeft er geen examen voor te doen; het is een meting van je ervaring. Het ErVaringsCertificaat is belangrijk voor iedereen die een baan heeft, die een baan zoekt of die een (vervolg)opleiding wil doen. Als werknemer heb je direct betere kansen op de arbeidsmarkt door de voordelen van een EVC:

De vier stappen van EVC.
Stap 1 – Voorlichting en Intake.
Door middel van een gesprek met een medewerker van Talent 010, onderzoekt de kandidaat wat zijn (loopbaan)doel met EVC is. Er wordt besloten of EVC wel of niet een geschikt instrument is en welke (beroepsopleidings-)standaard wordt gekozen.

Stap 2 – Portfolio ontwikkeling.
Als EVC geschikt is start de kandidaat met het verzamelen van ‘bewijsstukken’ die laten zien wat hij/zij in de praktijk heeft geleerd. Dit zij o.a. verslagen van beoordelingsgesprekken, referenties, producten of diploma’s die samen een portfolio vormen. De kandidaat wordt begeleid door een portfoliobegeleider. Talent 010 heeft hiervoor een digitaal portfolio ontwikkeld, het eTalentPortfolio, dat perfect aansluit op alle opleidingen in het MBO.

Stap 3 – Beoordelen.
Het portfolio wordt beoordeeld door een beoordelaar. Het portfolio bevat competentiebewijzen die komen uit de werkervaring van een kandidaat. Ervaring die buiten werk is opgedaan wordt ook meegenomen. Naast een portfoliobeoordeling vindt ook een interview en/of een praktijkobservatie plaats.

Stap 4 – Rapporteren.
De beoordeling van ervaring en competenties wordt samen met de onderbouwing vastgelegd in een ErVaringsCertificaat. Hierin staat ook een ontwikkeladvies van de beoordelaars.

Kosten van een ErVaringsCertificaat: 

Meer informatie?
Een EVC procedure is altijd maatwerk. Om een passend advies te krijgen of EVC voor jou of je bedrijf een geschikt instrument is, kun je altijd een gratis en vrijblijvend advies krijgen. Hiervoor kun je een afspraak maken met een van onze adviseurs.

Talent010

talent010-website-spacer-line-wdth575

  • Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

    Talent010 verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven. Wij versturen geen ongewenste reclame en wisselen geen informatie uit met derden. Uw privacy staat bij Talent010 hoog aangeschreven.

talent010-website-spacer-line-wdth575