eTalentPortfolio

banner-talent010-etalentportfolio-6

dot27x575
Het eTalentPortfolio.
Het eTalentPortfolio is een digitaal portfolio, waarmee iedereen zijn of haar talenten en vaardigheden in kaart kan brengen, kan ontwikkelen en aantonen. Het eTalentPortfolio is door Talent 010 ontwikkeld om burgers te helpen hun competenties te her- en erkennen. Het eTalentPortfolio heeft een ontwikkelings-, beoordelings- en presentatiefunctie: het functioneert als cv en er staan resultaten in die bereikt zijn tijdens een opleiding, vrijwilligerswerk of baan. Daarnaast is het een instrument dat beoordelen en sturen van persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt.

Persoonlijk eTalentPortfolio.
Je kan het eTalentPortfolio zien als een persoonlijke digitale map, van waaruit je dingen op je eTalentPortfolio laat zien die op dat moment voor jou relevant zijn. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om op je publieke ePortfolio niet al je werkervaringen te tonen, maar wel al je opleidingsgegevens. En als je helemaal niks wilt laten zien, kan dat natuurlijk ook. Het eTalentPortfolio bevat al jouw loopbaanactiviteiten en loopbaanontwikkeling stappen. Het is een verzamelplaats van jouw loopbaanbagage, waarover jij de regie in handen hebt. Jij bepaald wat andere mensen zien en hoe je jezelf profileert.

Het eTalentPortfolio is meer dan een CV.
Een eTalentPortfolio is meer dan een CV. In je CV kun je immers niet relevante documenten stoppen, zoals een scriptie, video-, foto- of PowerPoint presentatie, gevuld met producten waaraan jij hebt meegewerkt. Juist bij creatieve beroepen is alleen tekst niet voldoende om aan te tonen waar je goed in bent. Dan heeft het eTalentPortfolio meer mogelijkheden. Een meubelmaker kan met een foto- of videopresentatie zijn vaardigheden en prestaties veel beter aantonen, dan met een paar regels tekst op zijn CV.

Onderdelen in het eTalentPortfolio zijn:

Het eTalentPortfolio is maatwerk en elke kandidaat of organisatie heeft zijn eigen doelstellingen. Elk specifiek digitaal leer- of ontwikkelinstrument kan worden toegevoegd aan het eTalentPortfolio.

Het eTalentPortfolio voor organisaties.
Met het eTalentPortfolio volgt iedereen zijn eigen leerproces. Tegelijkertijd kunnen managers, coaches en docenten aan de hand van het eTalentPortfolio mensen begeleiden en producten in het eTalentPortfolio beoordelen. Onderwijsinstellingen en arbeidsbemiddelaars kunnen dankzij het eTalentPortfolio de geautomatiseerde intake versnellen en vereenvoudigen. Bedrijven kunnen aan het eTalentPortfolio zien wat de mogelijkheden van het individu zijn als werknemer. Door leer- en werkervaringen vast te leggen in het portfolio en te integreren in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), zijn werknemers zich meer bewust van een eigen ontwikkeling. Niet alleen op kennisniveau, maar ook competentiegericht.

Herkennen, erkennen en waarderen.
Het eTalentPortfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma’s een lerende/werkende beschikt.
Het gebruik van ePortfolio’s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video’s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan. Met het eTalentPortfolio is het mogelijk om op een efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen de verschillende leercontexten. Een ePortfolio ondersteunt een leven lang leren als alle gebruikers (onderwijsinstellingen, arbeidsbemiddelingsorganisaties, de arbeidsmarkt, softwareleveranciers en andere belanghebbenden) dezelfde specificaties gebruiken om het te bewaren en te beheren. Om dit te realiseren moeten alle betrokkenen dus goede afspraken maken. Het Leren & Werken-domein heeft allerlei initiatieven ontwikkeld om het gebruik van het gestandaardiseerde ePortfolio breed toe te passen voor lerend en werkend Nederland.

Loopbaanontwikkeling met behulp van je eTalentPortfolio.
Het eTalentPortfolio is de plek waar je de resultaten van persoonlijkheidstesten kan verzamelen of van waaruit je aan de slag kan met een loopbaancoach. De coachresultaten en testresultaten zijn niet voor andere mensen zichtbaar, alleen voor jou. Het eTalentPortfolio is dus niet alleen een tool waarmee je jezelf kan presenteren, je werkt ook gemakkelijker aan je loopbaanontwikkeling. Werk is van de werkgever, maar je loopbaan, die is van jou! Als je van werkgever wisselt is het handig als je jouw loopbaanbagage mee kan nemen. Dit kan met behulp van een eTalentPortfolio. In het eTalentPortfolio verzamel je immers alles waar je aan hebt gewerkt, wat je hebt geleerd en hoe je je hebt ontwikkeld.

Methodiek eTalentPortfolio.
Het eTalentPortfolio neemt de gebruikers aan de hand om de volgende vragen inzichtelijk te krijgen:

Herkenning competenties.
Het eTalentPortfolio stelt burgers en organisaties in staat behaalde competenties te laten herkennen. Zo is Erkenning Verworven Competenties (EVC) gebaseerd op het eTalentPortfolio. Door het eTalentPortfolio te laten beoordelen door een erkende Assessor langs de lat van een erkende opleiding, verkrijgt de kandidaat certificaten of diploma’s die hem of haar officieel kwalificeren of vrijstellingen verleent voor een eventuele vervolgopleiding. Talent 010 is een door de overheid erkend aanbieder van EVC en kan de waarde beoordelen van een eTalentPortfolio.

Een Startkwalificatie voor iedere burger.
De Nederlandse overheid streeft ernaar dat iedere burger in het bezit is van een startkwalificatie. Een startkwalificatie heb je wanneer je minimaal een diploma hebt op havo, vwo of mbo 2 niveau. Omdat veel Nederlanders niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, hebben zij vaak meer moeite om een betaalde baan te vinden. Toch wil dit niet zeggen dat deze mensen niet voldoende gekwalificeerd zijn om te werken. De meeste mensen hebben veel levens- en werkervaring, maar niet altijd een startkwalificatie. Talent 010 stelt zich ten doel, mensen op een eenvoudige wijze te helpen in aanmerking komen voor een startkwalificatie.

Nederlandse afspraken over het ePortfolio.
In Nederland zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het ePortfolio. Het eTalentPortfolio is een digitaal ePortfolio dat voldoet aan de NTA 2035. Dit is een door het NEN afgegeven codering, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitwisselbaarheid en veiligheidseisen waaraan het ePortfolio moet voldoen.

Talent010

talent010-website-spacer-line-wdth575

  • Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

    Talent010 verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven. Wij versturen geen ongewenste reclame en wisselen geen informatie uit met derden. Uw privacy staat bij Talent010 hoog aangeschreven.

talent010-website-spacer-line-wdth575